Contacte

Si penses que pots estar interessat/da en iniciar un procés terapèutic, cal que quedem per una primera entrevista.

La primera entrevista és un espai per a trobar-nos i conèixer-nos, per que em puguis explicar que és el que et porta a fer teràpia i per que jo et pugui proporcionar la informació que necessària, per valorar si és això realment el que vols o el que realment estàs necessitant. Per re-orientar, si fos necessari.

La primera entrevista no suposa cap compromís posterior.